Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, February 13, 2010

Härnösands Konstförening / The Härnösand Art Society


I am now officially a board member of the Härnösand Art Society! I will be their (our) web editor and have created a website, www.harnosandskonstforening.se. The site will be updated pretty much like a blog and there will be photos from exhibitions etc.
Jag är nu officiell medlem i styrelsen för Härnösands Konstförening! Jag är deras (vår) webbredaktör och har gjort en hemsida, www.harnosandskonstforening.se. Sidan kommer att uppdateras ungefär som en blogg; det kommer att finnas bilder från utställningar m.m.


Today was the annual meeting when all members are invited. There was an interesting talk by Arne Wiig on independently created art versus ordered artwork. I introduced the website.
Idag var årsmötet då alla medlemmar bjuds in. Arne Wiig berättade intressant om beställningsverk och fri konst. Jag presenterade hemsidan.


There was fika... Det fanns fika...


...and an exciting art lottery. ...och ett spännande konstlotteri.


giclée by Lena Hjelm


I desperately wanted to win this little fellow below ("Creature", Varelse, by Marie Pårup) but alas had no lottery ticket since I just joined. If I had this sculpture we would cuddle on the sofa, watch films and eat chocolate together.
Jag ville verkligen vinna den här lilla krabaten (Varelse av Marie Pårup) men hade dessvärre inte ens en lott eftersom jag nyss gått med i föreningen. Om jag hade den här skulpturen skulle vi sitta i soffan, gosa, se på film och äta choklad tillsammans.

Photo by fellow board member Eva. / Foto taget av styrelsemedlemmen Eva.


Here's a better look at my hair thingy. I shall now proceed to chill; it's my last night in my apartment the way I know it, before the huge construction work. I'm thinking pale yellow for the new wallpaper. Här syns min hårprydnad bättre. Nu skall jag ägna mig åt att softa. Det är sista dagen lägenheten ser ut som den brukar före det stora byggarbetet. Jag tror de nya tapeterna får bli ljusgula.


Ciao from the new Härnösand Art Society board member, Maria-Thérèse Andersson!
Ciao från den nya styrelsemedlemmen i Härnösands Konstförening, Maria-Thérèse Andersson!

Therese Andersson Thérèse Andersson
Oh wait, did you come here to read about my trip? I blogged about it yesterday. Vänta, kom du hit för att läsa om min lilla resa? Jag bloggade om den igår.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig