Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Monday, February 22, 2010

The painter did not wake me up by playing the trumpet BUT... / Målaren väckte mig inte genom att spela trumpet MEN...

...he played the piano before they left! ...han spelade piano innan de gav sig av!


I hid in the other room, worked, packaged orders, made a bit of fika for the painters...
Jag gömde mig i rummet intill, jobbade, paketerade beställningar, gjorde lite fika till målarna...


In the evening they gave me coke and a chocolate ball - much needed caffeine.
På kvällen gav de mig cola och en chokladboll - välbehövligt koffein.

I now have a beautiful new floor, yellow walls, a super white ceiling and there is no stupid draught through the huge cracks that were in my wall!
Nu har jag ett fint nytt golv, gula väggar, vitt vitt tak och det är inget dumt drag genom de stora sprickorna som fanns i väggen!


Yay!
Share:

5 comments

Artsnark said...

Look at your sunny walls :D Enjoy!

A Beautiful Party said...

fun fun! and now this:

I tagged you with a Kreative Blog award. If you do not want to participate then just take it as a compliment!
( :

julochka said...

that's a really nice yellow!

Farah said...

I like the yellow wall!!

Alva said...

Vad fint att bygg-gubben satte sig och spelade!

Fina väggar också.

© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig