Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, February 22, 2010

Örnsköldsvik


If I seem absent and haven't read your blog posts it's because I have been absent, on the move, travelling, for over a week due to the construction work in my flat. I've been on a plane, in a car, in the snow, in front of a fireplace - and yesterday I went to Örnsköldsvik, or Ö-vik, for an art society meeting. I am now a board member (title to be announced) of the district art society as well.
Om jag verkat frånvarande beror det på att jag har varit frånvarande, rört på mig, rest i över en vecka p.g.a. byggarbetet i min lägenhet. Jag har den senaste tiden varit i ett flygplan, en bil, i snön, framför en brasa - och igår åkte jag till Örnsköldsvik, även kallat Ö-vik, för att gå på ett konstföreningsmöte för Västernorrlands distrikt. Jag är nu med i styrelsen för distriktet också (titel meddelas senare).

in Örnsköldsvik, photo by Louise Andersson

There were many beautiful wooden houses in Ö-vik which I saw when I drove through the city. Meaning, small wooden houses in the city centre, many of them in pastel colours. No pic of those since I was driving, but below you can see another building and some fika.
Det fanns många fina trähus i Ö-vik. Jag såg dem när jag körde genom centrum. Alltså ganska små trähus mitt i stan, många i pastellfärger. Ingen bild på dem eftersom jag körde, men här ser ni en annan byggnad och fika.

Tomorrow there will be painters working in my home, putting up yellow wallpaper, painting the ceiling and laying a new floor. I shall be in the next room having pralines. (Working. And having pralines.) The painter in charge is an excellent trumpet player. He says they will be here very early and he's going to wake me up by playing the trumpet. He knows my mother so I think he's heard about my sleeping pattern.

I morgon kommer målare att jobba hemma hos mig, sätta upp gula tapeter, måla taket och lägga nytt golv. Själv ska jag sitta i rummet intill och äta praliner. (Jobba. Och äta praliner. ) Chefsmålaren är väldigt bra på att spela trumpet. Han säger att de kommer tidigt och väcker mig med trumpeten. Han känner min mamma så jag tror han hört talas om mitt sömnmönster.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig