Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Wednesday, February 17, 2010

afiori 1 year!!! / afiori 1 år!!!

Right this minute, at midnight (Swedish time) on February 17th, it is one year since I started to work full-time creating art and running afiori, my own business!
Precis nu vid midnatt svensk tid, 17 februari, är det ett år sedan jag började jobba heltid med konst och att driva mitt eget företag afiori!


I have sent photographs, collages and notebooks to lots and lots of countries... I have been on magazine covers, sold photographs to a movie and published my first book... (See right-hand sidebar.) I will be in a secret location tomorrow (later today) celebrating.
Maybe here...
Jag har skickat fotografier, collage och anteckningsböcker till massor av länder... Jag har varit på tidningsomslag, sålt fotografier till en film och publicerat min första bok... (Titta i högerkanten av bloggen.) Jag kommer att befinna mig på hemlig plats i morgon (senare idag) och fira.
Kanske här...

Or here... Eller här...
You can celebrate with me! I am having a special SALE in my shop for two days only, starting now and ending when I wake up on Friday which should be the 19th for everyone. The deal: Buy one print and get any print up to 8x11" FREE! Order via my shop or by sending me an e-mail to info@afiori.com.
Ni kan fira med mig! Jag har nu ett specialerbjudande i min butik, bara i två dagar med början nu och slut när jag vaknar på fredag den 19:e! Rean gäller som följer: Köp ett fotografi eller collage och få vilket du vill GRATIS i storlek upp till 21x30 cm. Beställ via min butik eller genom att skicka mail till info@afiori.com. Det är bara att säga vilka 2 fotografier eller collage du vill beställa så skickar jag betalningsinstruktioner.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig