Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, January 30, 2010

Weekend Style Härnösand :)

I went out to buy toxin free lemon tea but forgot (must be due to the pesticide in my other green tea). Instead, I came home with this. It's a cotton flannel dress and it was 50% off!
Jag gick för att köpa giftfritt citronté men glömde bort det (måste bero på gifterna i mitt andra gröna té). I stället kom jag hem med den här. Det är en klänning av bomullsflanell och det var 50% rea!


Bruised arm due to moving a LOT of heavy furniture. Bad background because there were about five minutes of daylight left.
I like this dress! It also looks good with a sweater underneath. There are buttons on the sides so it can be three different lengths.
Blåmärken pga att jag flyttat massor av tunga möbler. Ful bakgrund för det var ungefär fem minuters dagsljus kvar.
Jag gillar klänningen! Den funkar också med tröja under. Det är knappar på sidorna så man kan ha klänningen i tre olika längder.There, now you know all about toxin tea, flannel dresses, bruises and moving furniture.
Så, nu vet ni allt om giftigt té, flanellklänningar, blåmärken och att flytta möbler.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig