Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, January 31, 2010

I painted a winter garden / Jag målade en vinterträdgård

the escape
flyktenthe entrance
portenthe meeting
mötetthe garden
trädgården

paintings and photographs by me, © Maria-Thérèse Andersson 2010
målningar och fotografier av mig.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig