Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, January 5, 2010

It's my birthday! Jag fyller år idag!


And I had a swell time! I had a balloon - butterfly - chocolate themed party. This little girl below was my smallest guest, Lova [lou-va]...
Och jag hade det toppen! Det var ett kalas med ballong-, fjärils- och chokladtema. Den lilla tjejen här under är Lova, min minsta gäst...


...who gave me a piece of original art titled "Several Mara-Sérèses" by Lova Aurora Ottosson Ämting! I think she portrayed me as a happy and fun person and I like the dress on the left.
...som gav mig originalkonst, en bild som heter "Flera Mara-Sérèse" av Lova Aurora Ottosson Ämting! Jag tycker hon avbildade mig som en glad och rolig person och jag gillar klänningen till vänster.


She had fun accessorizing with a lot of my necklaces...
Hon hade kul med många av mina halsband...

...and found some very nice shower curtain rings to use as bracelets! Inventive; I like that.
...och hittade några väldigt fina duschdraperiringar att ha som armband! Uppfinningsrikt; det gillar vi.


My sister and aunt and mum and friends spoiled me with gifts...
Min syster och moster och mamma och vänner gav mig presenter så jag blev alldeles bortskämd...


They brought flowers and cake and my aunt and mum had baked all the delicious pastries!
De hade med sig blommor och tårta och min moster och mamma hade bakat alla delikata kakor!


Thank you for making my day so much fun!
Tack för att ni gjorde min dag så rolig!


This is my 444th post, by the way, since I started blogging in September -08!
Det här är mitt 444:e inlägg, förresten, sedan jag började blogga i september -08!

Photos by me and Louise Andersson
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig