Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, January 7, 2010

The day my hair froze / Dagen då mitt hår blev is

Frozen hair, frosty icicle eyelashes. -25 here, -36 last night where my mum lives. In Fahrenheit, that would be -13 and -33. I'm glad I have somewhere to live. At least we are on the right side of winter now; spring feels closer and I've had coffee with a poet. I'm off to warm my hands.
Fryst hår, istappar till ögonfransar. -25 här idag, -36 natten till idag där mamma bor. Jag är glad att jag har någonstans att bo. Vi är åtminstone på rätt sida av vintern nu, våren kommer närmre och jag har fikat med en poet. Nu ska jag gå och värma händerna.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig