Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, December 13, 2009

Paris Dreams, new collages, nya collage

A few collages I made last night. I started by painting with watercolours, drawing and writing with white gel pens (while the paint was still wet because I have very little patience) and then added my own photographs and a couple of copyright free images. I picked the flower last Midsummer's Eve.
Några nya collage som jag gjorde i går kväll. Jag började med att måla med vattenfärg; ritade och skrev sedan med vit gelpenna (medan färgen fortfarande var blöt för jag har inte så mycket tålamod) och lade till mina egna fotografier och copyrightfria bilder. Blomman plockade jag på midsommarafton.Also made a birthday card for the wonderful Vanessa Valencia. Gjorde också ett födelsedagskort till den fantastiska Vanessa Valencia.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig