Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, December 12, 2009

Hygiene and the Nobel Peace Prize concert / Hygien och Nobels Fredspriskonsert

I just watched the Nobel Peace Prize concert for Barack Obama and I just melted when I watched Will Smith and Jada Pinkett's children perform at the end! Their little daughter is a star. It is not up on the internet yet as I write this but you need to keep an eye out for the video of their singing at the end. Brilliant!
Edited to add video. The song starts after 2 minutes.
Jag såg nyss Nobels fredspriskonsert för Barack Obama och jag bara smälte när jag såg Will Smith och Jada Pinketts barn uppträda på slutet! Deras lilla dotter är ju en stjärna. Videon finns inte på internet än när jag skriver det här men ni måste hålla utkik efter sången på slutet. Briljant! (Gör om inlägget nu för att lägga till videon. Sången börjar vid 2 minuter.)


Secondly: I watched a segment on the news yesterday about hygiene and the fact that children and staff in daycare centres have been healthier so far this winter because they wash their hands better to protect themselves from the swine flu.
Hm.
Why didn't they wash their hands properly before?

Annan sak: Jag såg ett inslag på nyheterna igår om hygien och att barn och personal på daghem har varit friskare än vanligt hittills i vinter eftersom de tvättar händerna noggrannare för att skydda sig mot svininfluensan.
Hm.
Jaha.
Varför tvättade de inte händerna ordentligt förut då?


My third piece of news: I have made a separate site for my newly published illustrated poetry book Det som finns. Still not translated but it will be! Gah!
Here it is with a few photos of the inside etc., in case you choose to convert to Swedish before I have the time to finish my translation.
Min tredje nyhet för kvällen: Jag har gjort en separat sida för min nyutkomna illustrerade diktbok Det som finns. Internetbokhandlarna hinner inte leverera mycket mer före jul men man kan beställa snabbt och enkelt från mitt eget förlag! Klicka här för att se mer om boken, några bilder och urklipp samt för att beställa.


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6267546.ab

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig