Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, December 15, 2009

So I guess it's here / Jag antar att den är här nuWinter. I heard the strangest noise when I woke up. Snow cascading in the air, whipping every side of every building and chasing the little birds away, wiping out all colour.
Vintern. Jag hörde underliga ljud när jag vaknade - snö som slog i kaskader i luften, piskade mot varje hörn av varje hus, snö som jagade bort varje liten fågel och suddade bort varenda färg.

Almost all colour.
Nästan all färg.

Of course, the strange thing is that there has been no real snow until (maybe) now. The past few winters have been really warm in this country where the first snow used to fall in October and leave in April or even later.
Egentligen är väl det konstiga att vi inte haft riktig snö förrän (kanske) nu.Sniffling, with my head in a cloud (not the flu, just a cold) I dressed in warm clothes and went to the post office.
Snuvig, med huvudet i ett moln (inte svininfluensa, bara förkyld) klädde jag mig varmt och gick till posten.
My heart gradually became warmer. This actor / radio personality I know asked if I was wearing snowballs. I got a lovely package from Snap filled with reproductions of vintage postcards, a beautiful Christmas card and a letter... (Here I was rapidly losing daylight after 1 p.m. so the photos look a bit strange.) You may remember that Snap also made me the scarf I'm wearing!
Mitt hjärta blev varmare och varmare. En skådespelare / radiopratare som jag är bekant med frågade om jag hade snöbollar på mig. Jag fick ett jättefint paket från Snap med gammeldags vykort, ett fint julkort och ett brev... (Här höll det på att bli mörkt för klockan var efter 13 så bilderna ser lite skumma ut.) Ni kanske kommer ihåg att Snap gjorde halsduken jag har på mig också!


...and that nice shop I visited in Umeå, Schmäckkompaniet, with the shop and the café with the huge chocolate Schmäck ball pastries called and placed an order of my notebooks, scrapbooks and Christmas cards! More about this later. People in Umeå - soon, afiori will be right there with you!
...och den fina butiken jag besökte i Umeå, Schmäckkompaniet, den med butiken och caféet med stora Schmäckbollar av choklad ringde och beställde anteckningsböcker, scrapbooks och julkort! Mer om detta senare; Umeåbor - snart har ni afiori i stan!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig