Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, November 11, 2009

Encounters with deer, sales tax party and balloons / Möten med små rådjur, momskalas och ballonger

Today I said no to fika in order to do my taxes. I had to throw myself a party to cope with sales tax. Worked! Then something magical happened...
Idag sa jag nej till fika för att göra i ordning skatt. Jag var tvungen att ha ett momskalas för att klara av att räkna ut momsen. Funkade! Först ritade jag av misstag en massa momster men sedan så...

I was on my way to the grocery store and the post office. It was twilight, around 3 p.m, and I suddenly saw something that reminded me of a deer butt. I come from a forest (this one below); I know a deer butt when I see one but in town, in the middle of Härnösand? In off-centre Härnösand?
Jag var på väg till mataffären och posten. Klockan var runt tre så det hade börjat skymma. Plötsligt såg jag något som såg ut som en rådjursrumpa. Jag kommer från en skog (den här skogen); jag känner igen en rådjursrumpa när jag ser en men i stan, mitt i Härnösand? En bit ifrån mitten av Härnösand?


Not just one deer but two, just a few metres away from me, maybe ten steps. They looked at me. They ate some snow-coated grass. They slowly walked towards the wooded area (I'm not going to call it a forest) near the path and the buildings. One of the deer hid behind a tree, popped its head out and looked at me and then hid again. I did the same thing. We did that for a while. It was fun. I think perhaps they thought I was a bit slow so eventually they walked away.
Inte bara ett rådjur utan två, bara några meter framför mig, kanske tio steg. Rådjuren tittade på mig och åt lite snöglaserat gräs. Sedan gick de långsamt mot skogsområdet (inte för att det är en skog men om jag säger många träd i rad, skogsdungen) nära gångvägen och husen. Ett av rådjuren gömde sig bakom ett träd, stack fram huvudet och kollade på mig, gömde sig igen. Jag gjorde likadant. Vi höll på så en stund. Det var kul. Efter ett tag tror jag de tyckte jag var dum och så gick de.

Another view of my sales tax party since I wasn't even carrying my mobile phone when I met the deer. Art on the wall & table by Vanessa Valencia, Art and Ghosts, Liselotte Eriksson, Sylvie Van Hulle and me (the photographs).
En bild till på momskalaset eftersom jag inte ens hade med mig mobiltelefon när jag såg rådjuren. Konst på väggen och bordet av Vanessa Valencia, Art and Ghosts, Liselotte Eriksson, Sylvie Van Hulle och mig (fotografierna).
Oh and I got great news today - afiori has been selected by Västerbottens Museum in Umeå to participate in their Christmas fair! There are usually 20 000 - 30 000 visitors and it's a two-day event. I got a table indoors, inside the museum which is great since everything I make is made from paper (and it will probably be verrrry cold). Hopefully a lot of customers will be interested in unique notebooks, vintage inspired collages and art photographs! I will also make some Christmas-related cards and tags. This requires a different kind of planning since I need to create a lot of items and have them available at the same event.


Jag fick goda nyheter idag - afiori har valts ut av Västerbottens Museum i Umeå att vara med på julmarknaden den 5-6/12! Det brukar komma 20 000 - 30 000 besökare. Jag fick ett bord inomhus, inne i muséet, vilket är väldigt bra eftersom allt jag gör är av papper (och det är antagligen vääldigt kallt också). Förhoppningsvis är många kunder intresserade av att köpa fina, unika anteckningsböcker, vintageinspirerade collage och konstfotografier! Jag kommer också att göra julkort och liknande. Detta kräver lite annorlunda planering eftersom jag behöver tillverka jättemånga saker och ha dem färdiga till samma evenemang.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig