Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, October 23, 2009

Yippiefied!


I went to a trade fair today and had a look at what various other local businesses do. Too expensive for a small business like mine to participate, unfortunately. I got sweets, pens and then I was yippiefied! It consisted of me being in the light of camera flashes (which I don't mind), holding a copy of Yippie magazine in my hands and then getting a t-shirt! Wheee! (Guess which cover I held up?!)
Jag var på en mässa idag och kollade vad andra lokala företag gör. För dyrt för en så här liten firma att vara med, tyvärr. Jag fick godis, pennor och sedan blev jag yippiefierad! Det bestod av att jag stod i ljuset av kamerablixtar (inte mig emot) medan jag höll i ett nummer av tidningen Yippie och sedan fick jag en t-shirt! Yippie! (Gissa vilket omslag jag höll upp?!)


I am so, so, so tired today because I didn't fall asleep until 4 a.m. Not for any fun reason, simply due to insomnia. But before I tried to sleep I made tons and tons of new notebooks. Have you realised it's nearly November? And what comes after November - that's right - CHRISTMAS!! Be sure to take a look at my afiori shop and think about those art interested writer friends of yours, or write a long wishlist for yourself ;-)


Jag är sååå trött idag för jag somnade inte förrän 4 i morse. Inte av någon kul anledning utan bara för att jag inte kunde sova. Men innan jag började försöka sova gjorde jag massor av nya anteckningsböcker. Har ni insett att det snart är november? Och vad kommer efter november? Just det - JUL! Titta in i afioris butik och tänk på era bekanta som är intresserade av konst eller att skriva, eller skriv en lång önskelista till dig själv ;-)These notebooks and more will soon be in my shop.
De här anteckningsböckerna och många fler kommer snart in i butiken.


I made this one in celebration of the fact that it is now legal for same-sex couples to get married in church, as of yesterday. Why it took so long I have no idea; you'd think that if there were one place which welcomed everyone it would be the church. Priests still get to refuse to marry same-sex couples though and it makes me think - how would people react if certain customers were rejected at a grocery store? By a doctor? By a teacher - I won't teach you English because you're black / white / gay / short? I don't think a lot of people go to church in this country. Those who do ought to be welcomed.


Den här gjorde jag för att fira att samkönade par nu får gifta sig i svenska kyrkan. Varför de inte fått det förrän nu vet jag inte; man kunde tro att om det var någon plats som välkomnade alla människor så skulle det vara kyrkan. Präster får fortfarande vägra att viga par och jag undrar - hur skulle det se ut om t.ex. vissa kunder inte fick handla i en matbutik? Om en läkare vägrade behandla dem, om en lärare vägrade lära ut någonting till en elev för att den var svart / vit / homosexuell / kort? Jag tror inte att många i det här landet går i kyrkan. De som vill göra det borde väl varmt välkomnas.

For someone who's just been yippiefied I feel really tired. Ciao!
För en som nyss blivit yippiefierad är jag väldigt trött. Ciao!


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig