Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, October 22, 2009

and a GIVEAWAY! / och en TÄVLING!

You should all hurry over to loop*dee*loo, read the beautiful and fun blog and check out the giveaway. One lucky winner will receive a piece of original art! Contest ends tomorrow. The artist is not only talented but a very sweet person who has sent me incredibly good advice and was the first to congratulate me online after my poetry debut. Check out her Etsy shop FlyingWhale as well.

photo nicked from her blog / jag snodde bilden från hennes blogg


Skynda till loop*dee*loo, läs den fina och roliga bloggen och titta därefter på tävlingen! En lycklig vinnare kommer att få en liten originaltavla! Tävlingen tar slut i morgon. Konstnären är inte bara begåvad utan en väldigt rar person som skickat mig mycket goda råd och var först på internet med att gratulera mig efter poesidebuten. Titta också in i hennes butik FlyingWhale.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig