Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, October 29, 2009

Mail! Surprises! I won! Fairies! / Post! Överraskningar! Jag vann! Féer!

I got a very exciting package today. It was from loop*dee*loo because I won her giveaway! Yay!
Jag fick ett väldigt spännande paket idag. Det kom från loop*dee*loo för jag vann hennes tävling! Jippi!
But there was more, even more than the painting I won. A beautiful letter sealed with wax and a small sparkly bag with fairy jewellery!
Men det var mer i paketet, ännu mer än målningen jag vann. Ett vackert brev förseglat med vaxsigill och ett glittrig liten påse med féjuveler!


They are so, so pretty! loop*dee*loo made them for me! They are very sparkly although you can't quite see it in this photo; soft autumn sunlight from a setting sun. (P.S. look under my hand - I think that's a fairy admiring the bracelets?)
De är jättefina! loop*dee*loo gjorde dem till mig! De är väldigt glittriga även om det inte syns så bra på bilden pga mjukt höstljus från en nedgående sol. (P.S. titta under min hand - jag tror det är en fé som beundrar armbanden?)

oh wait.. there are three bracelets! One was hiding!
eller vänta... det är tre armband! Ett gömde sig!


And the painting...
Och målningen...

Lovely!!! Thank you so much!!!Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig