Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, October 9, 2009

Tomorrow / I morgon

It's almost time, it's time for me to get ready, pick out the clothes, pack up my books - tomorrow morning I will hopefully get to do a soundcheck since I haven't really used a microphone before and then my poetry reading is at 1 p.m. This is one of the illustrations in my book.


Det är nästan dags, nu är det dags att jag gör allting klart, väljer kläder, packar böckerna - i morgon förmiddag får jag förhoppningsvis prova mikrofonen för jag har knappt provat att prata i en mikrofon förut och sedan börjar poesiuppläsningen kl. 13. Det här är en till av illustrationerna i min bok.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig