Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, October 6, 2009

My book cover / Min boks omslag

I saw my book today (a test print) and it looked very pretty! There are a couple of minor things to fix before they print it for real but I think it will be done tomorrow.

I'm thinking of translating the text to English. There is one poem in English at the end of the book and there are quite a few illustrations but it occurred to me that it might not be completely crazy for me to translate my own text - even though poetry is more impossible to translate than prose. The title, Det som finns, cannot be properly translated. What is real, That which exists, Still here - all possible translations are too one-dimensional and specific.

Anyhow - the book will not be printed in two versions but I'm thinking of including the translation in a booklet of some kind for any international readers.

View larger image here.

Det som finns
Maria-Thérèse Andersson 2009
ISBN 978-91-978497-0-8


Jag såg min bok idag (ett provtryck) och den såg så fin ut! Det är ett par saker kvar att fixa innan den trycks på riktigt men jag tror att det kommer att bli färdigt i morgon.

Jag funderar på att översätta texten till engelska. Det finns en engelsk dikt med på slutet och flera illustrationer men det slog mig att det kanske inte är helt galet om jag översätter min egen text - även om en dikt är ännu mer omöjlig att översätta än prosa. Titeln, till exempel, kan aldrig bli lika mångbottnad på engelska.

Hur som helst; boken kommer inte att tryckas på engelska men jag funderar på att lägga med översättningen i form av ett litet häfte el.dyl. till internationella läsare.

Större bild finns här.
konstfoto, konstfotograf, dikt, poesi, poesifestival, debut, författare, fotograf, härnösand,
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig