Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, October 5, 2009

So I bought a hair thingy / Så jag köpte en hårsak

I worked late yesterday finishing my manuscript and the layout (handed it to the printing house today!) so I feel a bit ghost-like today but I thought, hey, I'll be a ghost with a hair thingy!

I was actually looking for something to put in my hair on Saturday for the poetry reading. I'll probably be wearing my black or pink tulle dress and I found a gorgeous hair clip with a large, flattish flower, almost like a small hat, beaded in the middle but there were feathers and I can't morally defend buying feathers. So I won't but it was really beautiful. Of course, I don't know how everything I buy was made, if there was child labour involved etc but feathers... there is no doubt where they come from. I almost see them as body parts. The shop staff started to think guilty thoughts about birds too but then a woman handed me this hair band with a large bow and I really like it. I think it's more for everyday wear though; I need something more flamboyant for Saturday so I'll probably make it myself. That's usually how my life goes anyway :)Jag jobbade till sent igår med att göra färdigt manuskriptet och layouten (har lämnat till tryckeriet idag) så jag känner mig aningen spöklik idag men tänkte att jag kan väl vara ett spöke med en hårsak.

Egentligen letade jag efter något att ha i håret på lördag under poesiuppläsningen. Jag kommer antagligen att ha min svarta eller rosa tyllklänning och jag hittade en stor, ganska platt blomma, som ett stort hårspänne eller nästan en liten hatt, pärlor i mitten, jättefin. Men den hade fjädrar.
Jag kan bara inte köpa fjädrar; jag kan inte tycka det är moraliskt försvarbart. Inte för att jag vet var allt jag köper kommer ifrån och hur det är tillverkat; det kan vara barnarbete inblandat eller annat som jag tycker är fel men med fjädrarna VET jag var de kommer ifrån, jag ser dem nästan som kroppsdelar. Människorna i affären började tänka lika skyldiga tankar om fjädrar som jag och fiskade fram detta diadem med en stor rosett och det är jättefint men mer vardags. Behöver lite mer extravaganta saker på lördag så jag får nog göra någonting själv. Så brukar det ändå bli för mig :)This is the programme for the poetry festival. I like it. I went to the premier yesterday afternoon (blogged about it earlier) and enjoyed it a lot.
Det här är programmet till poesifestivalen, jag gillar det. I går eftermiddag var jag på premiären (bloggat om det tidigare) och det var verkligen trevligt.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig