Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, October 28, 2009

Vintage inspired notebooks, new in shop / Nya fina anteckningsböcker i butiken, vintage collage mm

These notebooks are very pretty, A6 size (approximately 4x6 inches), lightweight but durable - great to throw in your bag for everyday notes or to use as travel journals.
De här anteckningsböckerna är i A6-storlek, fina, lätta men tåliga - passar perfekt att slänga i väskan för vardagliga anteckningar eller att ha som resedagbok.


You may recognize some of my collages which I used for the covers of each notebook.
Ni kanske känner igen en del av mina collage som jag använde till omslag på varje anteckningsbok.


Birds, fairies, travel collage with a map of Italy...
Fåglar, féer, reseinspirerade collage med en karta över Italien...


Why not send one to a friend - the notebooks fit perfectly in an envelope - instead of a card?
Varför inte skicka en till en kompis - anteckningsböckerna passar perfekt i ett kuvert - i stället för ett kort?


They are blank books, unlined, and some have white pages while others have mixed paper or a single colour inside (hot pink, pale yellow).
De är olinjerade anteckningsböcker och några har vita blad medan andra har blandade färger eller enfärgade blad (cerise, blekt gula).These books and others are now available in my shop afiori.etsy.com
Dessa böcker och fler därtill finns nu i min butik afiori.etsy.com


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig