Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, September 11, 2009

What I found in my shoes / Vad jag hittade i skorna

This / Det här

[yes, all of it is sand / jo, allt det där är sand]

Because of this / På grund av det här


Maria-Thérèse AnderssonMy shoes were still strangely comfortable / Mina skor var ändå underligt bekväma

photo of me taken by Margareta, dog's mom / fotot av mig taget av Margareta, hundmamman
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig