Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, September 11, 2009

about the shoes / angående skorna

no, no, no, I did not wear them in the water. They waited for me on the beach. Sandy feet had to go home, had to put on shoes. I just had no idea there was so much sand on me :) And yes, my feet became super smooth. Enough about feet and shoes, seriously, what's happening to afiori? How do I repair this? I know! I'll show you something pretty.
nej, nej, nej, jag hade inte på mig dem i vattnet, de väntade på stranden. Sandiga fötter som var tvungna att gå hem, med skor på. Jag visste bara inte att jag hade så mycket sand på fötterna. Och jo, de blev väldigt lena, men nog om fötter och skor, allvarligt talat, vad är det som händer med afiori? Hur fixar jag detta? Jag vet! Jag visar någonting fint.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig