Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, September 10, 2009

and the winner is... / och vinnaren är...



Sara!
Congratulations!
These will be sent to you tomorrow, enjoy!


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig