Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, September 10, 2009

and the winner is... / och vinnaren är...Sara!
Congratulations!
These will be sent to you tomorrow, enjoy!


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig