Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, September 17, 2009

Sometimes it just does not click / Ibland klickar det bara inte


I'm trying to learn my new mobile phone and since I think I know it all I don't like to read manuals. How hard can it be to take a picture with a new phone - I'm a photographer; I know how a camera works, right? Wrong.
Jag försöker lära mig min nya mobiltelefon och eftersom jag tror att jag kan allt brukar jag inte läsa instruktionsböcker. Hur svårt kan det vara att ta en bild med en ny mobil - jag är fotograf; jag fattar hur en kamera fungerar, eller hur? Tydligen inte.


Okay. There's a little camera symbol and a button. I push it. Nothing happens.
Ok, det finns en liten kamerasymbol och där är en knapp. Jag trycker på knappen. Inget händer.


It doesn't click.
Det klickar inte.


There's no sound.
Inget ljud.

Okay so I don't know how to take a photo.
Nähä jag vet inte hur man tar en bild.Seriously, how does this camera work?
Allvarligt talat, hur funkar kameran?


After a while I realise I have taken fifteen pictures like this because there simply is no shutter sound. The camera doesn't click :D
Efter ett tag ser jag att jag tagit femton bilder som dessa eftersom det helt enkelt inte hörs något ljud från slutaren. Kameran klickar inte :D

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig