Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, September 16, 2009

The phone that helps you lie, new books and Mr and Mrs Mushroom / Telefonen som hjälper dig att ljuga, nya böcker och Herr och Fru Svamp

I got a new mobile phone and had to open the manual because everything on the screen was in Polish (!). While I had to phone customer services (from another phone) to learn how to change the language preferences, I did find something quite interesting in the manual:

Make fake calls
You can simulate fake incoming calls when you want
to get out of meetings or unwanted conversations.
You can also make it appear as if you are talking on
the phone by playing back a recorded voice.

Now I happen to be the sort of person who simply says "I don't want to talk" or "I don't have time" - depending on what the truth is - and while I realise it may sound rude at times I think I will stick to it. Another good idea is to only give your number to people you don't want to avoid. Would you use a fake call function?


Mr and Mrs Mushroom don't make no fake calls, photo taken by my mum
Herr och fru Svamp ringer inga falska samtal, foto taget av min mamma


Jag har skaffat ny mobiltelefon, och var tvungen att öppna instruktionsboken för allting på displayen stod på polska (!). Det stod inget om hur man bytte språk men när jag ringde kundtjänst - från en annan telefon - hittade jag något väldigt intressant i manualen:

Aktivera falskt samtal
Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få
anledning att lämna ett möte eller avsluta en
oönskad konversation. Du kan även få det att låta
som om du pratar i telefonen genom att spela upp
en inspelad röst.


Nu råkar jag vara en person som helt enkelt säger att jag inte vill prata eller inte har tid - beroende på vilket som är sant - och även om jag inser att andra kan tycka det låter oförskämt så tror jag att jag kommer att fortsätta med det. Annars är en bra idé att inte ge sitt mobilnummer till folk man vill undvika. Skulle du använda en "falskt samtal"-funktion?


New notebooks, blank books, mixed paper one of a kind books, much more fun than Moleskine, are now in my shop. Use them to write down phone numbers, truths, lies and names of mushrooms (didn't I tie this post together in an excellent manner? ;)


Nya anteckningsböcker, olinjerade böcker, unika med blandade blad, roligare än Moleskine finns nu i min butik. I en sådan anteckningsbok kan man skriva ned telefonnummer, sanningar, lögner och namn på svampar (visst knöt jag ihop det här inlägget bra? ;)
P.S. I got a new number, erase the 076-766... one. P.S. Jag har nytt nummer, radera det som är 076-766....
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig