Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, September 17, 2009

New afiori line: Unique, custom made guestbooks for weddings and birthdays / Unika gästböcker till bröllop och födelsedagar


Love is in the air; I have received several requests lately to create custom-made, unique guestbooks for weddings and I'm now starting a line of guestbooks.
Det är kärlek i luften; jag får allt fler förfrågningar om att göra specialbeställda, unika gästböcker till bröllop. Därför lanserar jag nu en kollektion med gästböcker.


The books I create are completely handmade, unique and designed by me using high-end materials and my art photography and collages as covers. I am also open to creating custom art and have vast archives of photographs apart from the ones in my shop.
Böckerna är helt handgjorda och designade av mig. Varje bok är unik och tillverkad av material i högsta kvalitet med mina konstfotografier och collage på omslagen. Jag kan även skapa specialbeställda bilder och har stora arkiv med fotografier förutom de som finns i min butik.I can work according to the colour scheme of your wedding and create a book filled with handmade flower paper, silk paper, linen paper, mixed colours or a simple, elegant cream colored paper.
Jag kan jobba efter ett färgschema som matchar bröllopet och skapa en bok fylld av handgjorda blompapper, silkespapper, linnepapper, blandade färger - eller ett enkelt, elegant crèmevitt papper.

I like to combine vintage letters, flowers, butterflies, my own photographs and handwriting to create collages. These are a few examples:
Jag tycker om att kombinera vackra gamla brev, fjärilar, mina egna fotografier och handskriven text när jag skapar collage. Här är några exempel:My photographs are often poetic and dreamy
Mina fotografier är ofta poetiska och drömlikaI enclose samples of any specialty paper used in the book so that you can try different pens before the big day. I also enclose a little sign which says Please sign our Guestbook (or a message of your choice).
Jag skickar med prover på eventuella specialpapper som finns i boken så att man kan prova olika pennor före den stora dagen. Jag skickar även med en liten skylt där det står Gästbok (eller valfri text).If you are interested in a unique guestbook, please take a look at my shop afiori.etsy.com or e-mail me at info@afiori.com.
Om du är intresserad av en unik gästbok, titta in i min butik afiori.etsy.com eller maila mig direkt på info@afiori.com.


shabby chic, lantlig stil, bröllop, gifta sig, design, originell, romantisk, blogg, brudpar, bride, groom, romance, romantic, vintage, art journaling, wedding book, wedding books, memory book, photo album, wedding album
design, photography, art & production by Maria-Thérèse Andersson
info@afiori.com
070-572 99 35


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig