Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, September 15, 2009

My photography at Farbror Alice and a mermaid theatre / Mina fotografier hos Farbror Alice och en sjöjungfruteater

Last weekend I went to a fair and bought a beautiful mermaid theatre created by Ylva Varik. It is made from paper and I'm going to put it together myself.
I helgen var jag på marknad och köpte en jättefin sjöjungfruteater skapad av Ylva Varik. Den är gjord av papper och jag ska sätta ihop den själv.


The mermaid theatre is the one with three big flowers / Sjöjungfruteatern är den med tre stora blommor

My mum bought broccoli. Looks more like a fantasy landscape.
Min mamma köpte broccoli. Ser mer ut som ett fantasilandskap.


I also went to new shop Farbror Alice again and now five of my photographs are displayed on their walls! (Looks better in real life; it was a bit dark for my camera.)
Jag var också till Farbror Alice igen och nu hänger fem av mina fotografier på väggarna i butiken! (Ser bättre ut i verkligheten; det var lite mörkt för min kamera.)

That's me taking a photo of my photograph :) / Där är jag som tar en bild på mitt fotografi :)


Designer and shop owner Hanne looking stylish as usual / Designern och butiksägaren Hanne var stilfull som alltid
I've been having tons of trouble with my relatively new photo printer and am waiting for a new one so everything is delayed, not updated, blah. I am, however, working on lots of new photography and other exciting things are in the works. More about that later.
Jag har haft massa problem med min nya fotoskrivare och väntar på en ny (en ny ny) så allt är försenat, inte uppdaterat, blah. Däremot jobbar jag med massor av nya fotografier och andra spännande saker är på gång. Mer om det senare.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig