Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, September 23, 2009

Australians, are you ok? / Australien, är ni ok?

I heard about the red fog on the news. People in Sydney, can you still breathe okay? Is everything red or can you see my little afiori?
Jag hörde om den röda dimman på nyheterna. Alla i Sydney, kan ni andas? Är allting rött eller kan ni se mitt lilla afiori?
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig