Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, September 10, 2009

Chair, horse, rose / Stol, häst, ros

I'm working a lot on new photographs - many, many new photographs - and they belong together and it's too early to show them all. These three have to do with childhood, I think. The others don't. You have seen a similar photo with the chair before but you could see my long braid in that photo.

Jag jobbar massor med nya fotografier - många, många fotografier - och de hör ihop och det är för tidigt att visa alla. Dessa tre har med barndom att göra, tror jag. Det har inte de andra. Jag har visat ett liknande foto med den lilla stolen förut men på det kunde man se min långa fläta.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig