Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, August 17, 2009

The strange garden / Den underliga trädgården

I stumbled upon a secret garden. Not the one I know; not Il Giardino Segreto but a new, a different one.
Jag fann av en händelse en hemlig trädgård. Inte den jag känner till sedan tidigare, inte Il Giardino Segreto, The Secret Garden utan en ny, en annorlunda.


There were signs which said "Keep Out!" and "No trespassing!"
I trespassed. I took a few, careful steps into the garden. That's when I saw a woman standing behind a shrub, picking flowers. "Hello!" I called out to her. "Is it alright if I take some photos in your garden even though I don't belong?" "By all means", she replied, but she showed me her bouquet - she had already picked the prettiest flowers.


Det fanns skyltar där det stod "Tillträde förbjudet för obehöriga!"
Jag var obehörig men tog några försiktiga steg in i trädgården. Då såg jag en kvinna som stod där bakom en buske och plockade blommor. "Hallå!" ropade jag. "Går det bra om jag tar några fotografier i din trädgård fast jag är obehörig?" "Ja visst," svarade hon men höll upp en vacker bukett som visade att hon redan plockat de finaste blommorna.


There were still lovely plants of all kinds and a butterfly which gracefully modelled for me. I took a few photos and noticed that the woman was gone. Without a sound, without a trace. Was she a trespasser too? Or was she... Something else?

Det fanns ändå blommor kvar, andra växter och en fjäril som gracilt agerade modell. Jag tog några fotografier och märkte att kvinnan var borta. Utan ett ljud, utan ett spår. Var hon också en obehörig? Var hon kanske... Något annat?
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig