Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, August 17, 2009

Gifts, awards, great embroidery and a mermaid / Presenter, utmärkelser, fantastiskt broderi och en liten sjöjungfru

You may have noticed I travel and move around a lot. Today I was glad to be home because I got an amazing, fun package from Ann of A Beautiful Party! There is an original piece of art, a card (great quality!!), a temporary tattoo, gum, souvenirs, a dolphin.... All kinds of fun things! Thank you for brightening my day!!


Som ni kanske har märkt reser jag mycket och rör mig hit och dit. Idag var det tur att jag var hemma för jag fick ett jätteroligt paket från Ann som har bloggen A Beautiful Party! En originalteckning, ett kort (väldigt bra kvalitet!!), en tatuering, tuggummi, souvenirer, en delfin... Massor av roliga saker! Tack för att du lyste upp min dag!!


I like the little drawings on the back as well! You should check out Ann's shop! / Jag tycker om de små teckningarna på baksidan också! Titta in i Anns butik!


I recently received not one, not two but four blog awards from Julochka! And here's my favourite part - they come without condition! I like unconditionality. Julochka and I are new acquaintances but we sort of clicked. Thank you!Jag fick nyligen inte en, inte två utan fyra bloggutmärkelser från Julochka och bäst av allt - jag fick dem utan några krav! Jag gillar ovillkorlighet. Julochka och jag är nya bekanta men vi liksom klickade. Tack!

Even more beautiful things from others - will you look at the artwork my cousin's husband Björn embroidered for a couple who's getting married? Isn't it incredible?
Ännu mer vackra saker från andra personer - titta på tavlan som min kusins man Björn broderat till ett par som ska gifta sig! Är den inte fantastisk?


This is Björn, the man behind the embroidery / Detta är Björn, mannen bakom broderiet.
Finally, the best of luck to the little mermaid who starts kindergarten tomorrow!
Till sist - lyckönskningar till den lilla sjöjungfrun som börjar på dagis i morgon!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig