Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, August 18, 2009

One more time / En gång till

The embroidery my cousin's husband Björn made:
Tavlan som min kusins man Björn broderat:

I'm making tons of new books and a new... line of books, so to speak. It's very exciting to put it all together and right now I'm annoyed by the fact that I need to take a break and eat something :) Luxury problems all the way.
Jag håller på att göra massa nya böcker och en ny... kollektion av böcker, så att säga. Det är väldigt intressant att sätta ihop allt och just nu är jag irriterad pga att jag måste ta en paus och äta något :) Lyxproblem hela vägen alltså.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig