Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, August 18, 2009

Sometimes I wonder / Ibland undrar jag

Every evening when I send out packages, carefully wrapped photographs and books, I hold them close to my heart and wonder where they're going. I send all kinds of good energy with them and hope that they will end up in a place where they will be cherished, written in - if they are books - or lovingly looked at every day if they are photographs.

Sometimes I find out what their new homes are like. I was excited to see this photograph in afiori's feedback on Etsy, taken and sent to me by author Lynn Viehl! The journals seem very happy in that sunny spot.


Varje kväll när jag skickar mina paket, omsorgsfullt paketerade fotografier och böcker, håller jag dem nära hjärtat och undrar vart de är på väg. Jag skickar med en massa god energi och hoppas att de kommer att hamna någonstans där de är uppskattade och där man skriver i dem - om det är böcker - eller där man tittar på dem varje dag om de är fotografier.

Ibland får jag veta hur deras nya hem ser ut. Jag blev glatt överraskad att se detta fotografi (ovan) i afioris feedback på Etsy. Det är taget och skickat till mig av författaren Lynn Viehl! Böckerna ser väldigt nöjda ut på det där soliga bordet.


Today I made the prettiest books ever. I don't know how I'll be able to send them away - if you buy them, promise to treat them as Lynn does :) They will be uploaded to my Etsy shop later tonight. Unless I change my mind and keep them but then I will probably spend all day looking at them and there will be no more afiori. (P.S. Two of them are now in my shop :)

Idag har jag gjort de finaste böckerna någonsin; jag vet inte hur jag ska kunna skicka iväg dem. Om du köper en, behandla den lika väl som Lynn gör :) Jag kommer att lägga upp dem i butiken senare ikväll. Om jag inte ändrar mig och behåller dem - men då kommer jag antagligen att sitta och titta på dem hela dagarna och då blir det inget mer afiori. (P.S. Två av dem finns nu i butiken :)They are all mixed paper scrapbooks / journals in approximately A5 size and one of them has a collage pack included! They are completely one of a kind; even if I use the same original photograph as a cover, the inside will be different.

Alla böckerna är scrapbooks / anteckningsböcker med blandade blad, ungefär A5-storlek och till en av dem följer det med ett collagepaket! Böckerna är helt unika; även om jag använder samma originalfoto på utsidan till en annan bok är de olika på insidan.oh little book, how I love youShare:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig