Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, August 12, 2009

New books / Nya böcker


New books I made yesterday are now in my shop. This first pic is weird-looking; I took it in the middle of the night but I kind of like it. Remember, those who live in Sweden can easily e-mail me their orders at info@afiori.com.
Nya böcker som jag gjorde igår finns nu i butiken. Första bilden här ser ganska skum ut; jag tog den mitt i natten men gillar den av någon anledning. Bor du i Sverige kan du gärna helt enkelt maila din beställning till info@afiori.com.


Sssssh.... Do you hear that sound? Someone's calling me. We met a couple of days ago. It's the sea! I'm going outside. Bye!
Ssssssch.... Hör ni det där ljudet? Någon som ropar på mig. Vi träffades i förrgår. Det är havet! Jag sticker ut, hejdå!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig