Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, August 10, 2009

The Ocean / Havet

varje våg ett ögonblick

rörelsen

vågen

de stora stenarna tycks vänta

det är här sjöjungfrurna sjunger
om natten---------------------
Photography by Maria-Thérèse Andersson
(only added words and rounded corners, otherwise unaltered / endast lagt till ord och runda hörn, i övrigt oredigerade bilder)

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig