Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, August 31, 2009

So this is where I live, Härnösand, det är här jag bor

I went for a walk and guess what - I brought you with me! This is what Härnösand, Sweden, looks like. Härnösand was founded in 1585. The town centre is located on an island and this is the view from the main bridge, left and right.
Jag gick på en promenad och gissa vad - ni följde med! Så här ser Härnösand ut. Härnösand grundades 1585. Stadskärnan ligger på en ö. Det här är utsikten från den största bron, till vänster och höger.


There are many beautiful buildings and angles...
Det finns många vackra byggnader och vinklar...Okay, let's stop for coffee. This café has excellent taste in magazines, especially when it comes to who's on the cover ;)
Ok, vi stannar och fikar. Detta café har utmärkt smak när det gäller tidningar, i synnerhet med tanke på vem som är på omslagen ;)


This is the library, right next to the university (Mid Sweden University).
Detta är biblioteket, alldeles bredvid universitetet (Mittuniversitetet).


Now I'm cheating - these three photos are from last Saturday when my mum and aunt came to visit and we went to a fair. That's my aunt liking a statue and she and my mum having coffee near a very windy ocean.
Nu fuskar jag - följande tre bilder är från i lördags då mamma och moster hälsade på och vi gick på marknad. Det där är min moster som gillar en staty och hon och mamma som fikar nära ett mycket blåsigt hav.

The sea...
Havet...That's the castle where the king lives (I wish!!)
Det där är slottet där kungen bor (jag önskar att det vore det!!)

A rather empty town square there in the middle...
Ett ganska tomt torg där i mitten...

Finally, a couple of views from the old part of town, Östanbäcken, with lovely wooden houses.
Till sist, ett par bilder från Östanbäcken, den gamla delen av stan med fina trähus.


photos by me, obviously, Maria-Thérèse Andersson :)
fotografier av mig, så klart, Maria-Thérèse Andersson :)
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig