Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Tuesday, June 9, 2009

We're becoming friends / Vi håller på att bli vänner

me and my new camera! These are a few more photos from this evening. Unedited, just cropped.
jag och min nya kamera! Här är några fler bilder från i kväll. Oredigerade, endast beskurna.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig