Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, June 9, 2009

Different kinds of orders and a rosy tree / Olika sorters beställningar och ett rosigt träd

I got my hair cut a few days ago (it feels very short but I realise it's almost down to my waist) and when my hairdresser saw my business cards she wanted me to make hers! She wanted something simple to begin with and she plans to order more elaborate ones later. I printed these on beautiful Italian Fabriano paper. The photo was taken late at night so it's quite warm and pink; the cards are cream coloured.

Jag klippte mig för några dagar sedan (känns väldigt kort men jag inser att håret nästan går ned till midjan) och när frisören såg mina visitkort ville hon att jag skulle göra till henne. Hon ville ha något enkelt till att börja med och tänker beställa mer arbetade kort senare. Jag tryckte dessa på vackert italienskt Fabrianopapper. Jag tog bilden sent på natten så den är väldigt varm; korten är cremefärgade.


This is my second retail order, for the local arts and crafts store. Notebooks with motifs from Härnösand. The wild pansy is a symbol of Ångermanland, the province I live in.
Det här är min andra beställning från en återförsäljare, Hemslöjden i Härnösand (finns i deras butik nu). Anteckningsböcker med härnösandsmotiv. Styvmorsviolen är Ångermanlands landskapsblomma.

It's very sunny right now, nine in the evening, but not very warm. This is a photo I just took twenty minutes ago. I'm trying hard to get used to my new camera - yep, my camera broke. I think I scored major adult points for not whining about it on my blog - unless that's what I'm doing now. The new camera ought to be better than my old one but the old one was my friend for years. There, I whined.


Det är väldigt soligt just nu, nio på kvällen, men inte varmt. Här en bild som jag tog för runt 20 minuter sedan. Jag försöker vänja mig vid min nya kamera - japp, min kamera gick sönder. Känner att jag fick väldigt många vuxenpoäng för att jag inte gnällt om det på bloggen - fast jag kanske gör det nu. Nya kameran borde vara bättre än den gamla men den gamla var min kompis i flera år. Så, nu har jag gnällt.


Tomorrow I'm going to Sundsvall for another newspaper interview! I morgon ska jag till Sundsvall på en intervju för Sundsvalls tidning!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig