Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, June 27, 2009

The tea party!!!!


Oh dear, I'm late, for a very important date - Vanessa, you may banish me from your land of wonderfulness because I escaped to Rome and am having cappuccino and gelato. I'm so sorry. Will you forgive me? Will it be alright if I visit your blogs on Tuesday as I'm sitting in the hotel reception in Rome, merely borrowing the internet? Will all the tea partiers join me here in Rome and see what I have been up to today?

Åh kära någon, jag är sen, jättesen - Vanessa, du får förvisa mig från ditt magiska rike för jag stack till Rom och dricker cappuccino och äter gelato. Förlåt. Går det bra om jag besöker era bloggar på tisdag för jag sitter nu i hotellreceptionen i Rom och bara lånar internet? Ni som kom via tépartyt, vill ni se vad jag har gjort idag?
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig