Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, June 27, 2009

Running around Rome / Springer runt i Rom

So much to tell you, so little time and such great need for more gelato! I am already thinking about how to finance my next trip. Icantsew mentioned winning the lottery (remember, you're going to Sweden first – then you can easily get around in the rest of Europe!) and I looked at this new poker site and must say I was tempted – although I mostly got ideas for new collages and photos involving playing cards. Then I got the best idea: I could review ice cream and be a photographer! Or all my favourite places could sponsor me (I'm not getting paid for what you are about to see and what I already showed you) – although that would mean having to plan ahead of time.
Ehm.
I'll just continue selling my art, photography and my afiori items.

Så mycket att berätta, så lite tid och så stort sug efter mera gelato! Jag funderar redan på hur jag ska finansiera nästa resa. Icantsew pratade om att vinna på lotto (kom ihåg att du ska åka till Sverige först i så fall) och jag tittade på den här nya svenska pokersidan och måste erkänna att jag blev frestad att prova men mest fick jag idéer till nya collage och fotografier med spelkort. Sedan fick jag en jättebra idé: jag skulle kunna recensera glass! Bli en chokladglassrecensent och vara fotograf! Eller så kunde alla mina favoritställen sponsra mig (jag får inte betalt för att skriva om de här butikerna – tyvärr) fast det skulle innebära att jag måste planera i förväg.
Hm.
Jag tror jag fortsätter jobba med min konst och sälja mina afioriprodukter.These are from today.
Santa Maria degli Angeli with architecture by Michelangelo. I love this place even though two women once tried to rob me when I entered the church. I had to punch them.
De här är från idag.
Santa Maria degli Angeli med arkitektur av Michelangelo. Jag tycker så mycket om den trots att två kvinnor försökte råna mig där en gång och jag var tvungen att smocka till dem.Hello Kitty shop close to Campo de Fiori. Everything is pink! Gah!
Hello Kitty-affär nära Campo de Fiori. Allt är rosa!

Santa Maria in Trastevere. Gold mosaic from the 13th century.
Santa Maria i Trastevere. Mosaik i guld från 1200-talet.I bought a lot of paper at Vertecchi close to the Spanish Steps and also in a shop close to my hotel on Corso d'Italia.
Jag köpte massa papper på Vertecchi nära Spanska trappan och i en butik nära hotellet på Corso d'Italia.

Vertecchi

This ice cream was served to me by someone who must have been the god of ice cream. If you know the pop group BWO he looked a lot like the lead singer.
Den här glassen serverades av någon som måste vara guden av glass. Till dem som känner till popgruppen BWO kan jag säga att han var väldigt lik sångaren.


This is how I feel when I'm in Rome
Så här känner jag mig när jag är i Rom


One of the few photographs I'm happy with so far.
Ett av de få fotografier som jag är nöjd med än så länge.


ciao!

(for more Rome, click on Travels / för mer om Rom, klicka på Resor)

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig