Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, June 26, 2009

I bought someone's baby in Rome / Jag köpte någons barn i Rom

and old letters and postcards, the memories of others that I will do my best to preserve in a different sort of way with new names and stories
och gamla brev och vykort, andra människors minnen som jag tänker bevara med nya namn och berättelser


I ate this for you Arte-Snarke, you liked it very much. Since you had this one I had to get a new one for myself afterwards.
Den här åt jag åt ArtSnark och hon tyckte om den. Eftersom hon åt denna var jag tvungen att köpa en ny åt mig själv sedan.


I went to beautiful Tivoli today, high up on a mountain, and visited Villa d'Este with its garden filled with fountains and overlooked by a pegasus.
Jag åkte till vackra Tivoli idag, högt upp på ett berg, och besökte Villa d'Este med en trädgård full av fontäner och en pegasus som överblickade det hela.

When I say I work hard it means I'm having trouble with my photos. Out of several hundred only a few are good so far - a perfectly normal ratio but since I'm only here for a few days I'm feeling pressured. It has to be good, ya know?
När jag säger att jag jobbar hårt betyder det att det inte går så bra med fotografierna. Av flera hundra som jag tagit är bara några bra än så länge - normalt, egentligen, men eftersom jag bara är här några dagar känner jag mig aningen pressad. Det måste ju bli bra.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig