Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Wednesday, June 3, 2009

Otherworld

Lately I've been finding keys and looking through small glass windows and into smoky mirrors. Did you know that what you see in the mirror is an Otherworld?

Den senaste tiden har jag hittat nycklar, tittat genom små fönsterglas och in i skumma speglar.
Visste du att det man ser i spegeln är Enannanvärld?Someone's hiding behind the curtain. Friend or foe, I don't know. Det står någon och gömmer sig bakom gardinen. Vän eller fiende?

Okay, this one scared me. Den här blev jag rädd för själv.Mysteries are everywhere. Dare you take the first step? Mysterier finns överallt. Vågar du ta ett första steg?


new photographs available in the shop nya fotografier i butiken
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig