Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, June 2, 2009

Butterfly woman / Fjärilskvinnan

Just this, while I'm working on something completely different
Bara den här, medan jag jobbar på något helt annorlunda

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig