Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, June 16, 2009

My entry for the sepia portrait challenge / Mitt bidrag till tävling med sepiatonade porträttSelf portrait, taken in sepia mode (unaltered). Självporträtt, taget i sepia (ej efterbehandlat).
Weekly contest - click button. Tävling varje vecka - klicka på knappen.Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig