Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, June 14, 2009

Two exciting giveaways / Två spännande tävlingar

The very talented and original artist Ann Flowers has a giveaway on her blog A Beautiful Party. You can win one of her prints! Den begåvade och originella konstnären Ann Flowers har en tävling på sin blogg A Beautiful Party. Man kan vinna ett av hennes konsttryck!

Another dear blog friend of mine has a giveaway with an Egyptian theme - and yes, the prize is from Egypt! Visit Sara at One Long Road. En annan god bloggvän har en tävling med egyptiskt tema och priset kommer att komma från Egypten! Besök Sara på One Long Road.

--------------------------------
Me, I've been making new books and tomorrow I'm going to celebrate a dear friend's belated birthday! I made her a set of afiori stationery (cards) which I happen to know she needs. She's a singer and a singing teacher and I'm gonna siiing first! Jag har gjort nya böcker och i morgon ska jag fira en god väns försenade födelsedag. Jag har gjort afiori-kort till henne, dubbla och enkla, för jag råkar veta att hon behöver sådana. Hon är sångerska och sånglärare och jag ska sjunga först!


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig