Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, June 25, 2009

Ciao da Roma!

After a fifteen-hour journey I arrived in Rome late last night, safe and sound after a somewhat scary announcement at the airport that they had to change a broken battery in the airplane before we left. I had just bought a novel by Erlend Loe which I know starts with a plane crash so I watched a film on the plane instead...
Efter en femton timmars resa kom jag till Rom sent i går kväll, välbehållen efter en något läskig sak på flygplatsen - de var tvungna att byta ett trasigt batteri i flygplanet! Jag hade precis köpt romanen "Gör vad du vill" av Erlend Loe och jag vet att den börjar med ett plan som kraschar så jag vågade inte läsa den utan kollade på film i stället...

The hotel I'm staying at for the second time is really excellent. At only 39 euros a night I get a spacious, newly renovated (since I was here last summer!) room. Everything is spotlessly clean and fresh. I even have a nice view and at night there's a pianist playing and it echoes in the courtyard.
Hotellet jag bor på för andra gången är verkligen jättefint. För bara 39 euro per natt får jag ett mycket rymligt rum, nyrenoverat sedan jag var här förra sommaren! Rent och snyggt och stort. Jag har till och med en fin utsikt och på nätterna spelar en pianist så det ekar upp mellan husen.


This is one of my favourite shops called Jam. Hello Kitty helmets!
Det här är en av mina favoritbutiker, Jam. Hello Kitty-hjälmar!


Santa Maria Maggiore, a street and - here's for you, Debbie of Suburb Sanity - me when I try on my own perfume instead of bringing a bottle! Ha! I almost put on make-up as well. If you do enough of these things (bring a bottle and fill it with water etc) the trip pays for itself, really. (Here I conveniently forget about the gelato and the pizza and the coffe and paper I buy.)
Santa Maria Maggiore, en gata och det här är till Debbie - jag när jag provar min egen parfym i stället för att ha med mig flaskan! Ha! Jag nästan sminkade mig också. Om man gör tillräckligt många sådana saker tjänar man på att åka till Rom. (Här glömmer jag skönt nog glassen och pizzan och kaffet och papperet jag köper.)


I'm not on vacation; on the contrary, I'm working hard on my photography and buying lots of beautiful new paper for afiori. Now I'm off to the area around Fontana di Trevi to get some ice cream! Ciao!
Jag är inte på semester; tvärtom jobbar jag mycket med fotografier och köper en massa fina nya papper till afiori. Nu ska jag iväg till området runt Fontana di Trevi och äta glass! Hej!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig