Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, June 6, 2009

Dog in a basket / Hund i en korg

I met a dog in a basket. That's the only fun thing today, so far. It's the national day of Sweden and there was squeaky folk music in the town square and about twenty people listening. If I never had to hear folk music or see the strange little hats and woven clothes I think I'd be a happier person. I don't like getting extra Sundays like this. It's cold outside and I'm exhausted and don't know how to rest but I do have strawberries and I met a dog in a basket.


All Europeans, please vote in the European parliament election. Nasty little parties are trying to seep their way into the parliament; for instance, the so-called Swedish Democrats (meaning democratic only toward people who were born in Sweden with Swedish ancestors) need to be kept out and shut up and not even get the attention I'm giving them now.


Jag träffade en hund i en korg. Det är den enda roliga saken idag, hittills. På torget spelades gnekig folkmusik och ungefär tjugo personer lyssnade. Om jag aldrig behövt höra folkmusik tror jag att jag skulle vara en gladare människa. Jag gillar inte extra söndagar. Det är kallt ute, jag är utmattad och vet inte hur man vilar men jag har i alla fall jordgubbar och jag träffade en hund i en korg.

Rösta i EU-valet i morgon. De så kallade Sverigedemokraterna (= demokratiska mot svenskar födda i Sverige med svenska förfäder) måste hållas utanför. Egentligen inte ens få den uppmärksamhet jag ger dem nu.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig