Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, June 6, 2009

Wendela Isabel


My cousin's granddaughter Wendela Isabel, born on May 2nd, with her parents Malin and Patrik. Photographed by me for her first appearance in a newspaper :-) / Min kusins barnbarn Wendela Isabel, född 2 maj, tillsammans med föräldrarna Malin och Patrik. Fotograferad av mig för att hamna i tidningen första gången :-)


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig