Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, May 3, 2009

The Poet TreeMore photography + painting. I'm in a strange sort of mood today.
I started thinking about mural paintings I've seen in Rome. They are more than 2000 years old and from the villa of Livia (now in the museo nazionale, Palazzo massimo alle terme). It annoys me that I can't find good photographs in my books or online. Please go to Rome and see these paintings. If you can't afford it you must hitch-hike. Here's an online gallery by others. I don't know if you can tell but my photographs were partly inspired by those paintings.

Mer fotografi + målning, jag är på underligt humör idag.
Började tänka på målningar jag sett i Rom, mer än 2000 år gamla från
Livias hus (nu finns de i museo nazionale, Palazzo massimo alle terme). Det irriterar mig att jag inte kan hitta några bra fotografier i mina böcker eller på internet. Åk till Rom och se målningarna, lifta om du inte har råd. Här finns ett internetgalleri gjort av andra än jag. Jag vet inte om det syns men mina fotografier är delvis inspirerade av de väggmålningarna.

which one do you prefer, framed or non framed? / tycker ni bäst om den med eller utan ram?

© Maria-Thérèse Andersson

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig