Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, May 3, 2009

Tales of Mystery and Imagination / Sällsamma historier

Not those by Edgar Allan Poe but strange anyhow, new photographs. Inte de av Edgar Allan Poe men underligt ändå, nya fotografier.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig