Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, May 28, 2009

Not for the insomniac / Inget för de sömnlösa

Taken this evening at 9.30 when sunlight flooded my apartment
Bild tagen ikväll 21.3o med lägenheten fylld av solljus


Taken last night shortly before midnight - see the little moon
Strax före midnatt igår - lägg märke till den lilla månen


Speaking of sunlit nights - you have about ten hours left to enter the giveaway! :-)
På tal om solljusa nätter - ni har ungefär tio timmar på er att vara med i tävlingen! :-)
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig